Zásady používanie súborov cookies

Súbory cookies sú malé jednoduché textové súbory, ktoré webový server ukladá do zariadenia (počítač, smartfón alebo iného zariadenia, ktoré používate na prístup na internet) pri návšteve a prezeraní webových stránok. Používajú sa za účelom ukladania údajov o užívateľovi a jeho nastaveniach, takže nie je potrebné, aby webová stránka tieto informácie opakovane požadovala. Súbory cookies nie sú oprávnené vykonať zmenu v programe, ani iné úlohy. Spoločnosť MONADA, s.r.o. (ako prevádzkovateľ webových stránok) ukladá a spracúva všetky druhy cookies. Technické uloženie údajov (tzv. funkčné alebo nevyhnutné cookies), ktorých účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, nepodliehajú súhlasu dotknutého užívateľa. Cookies analytické, štatistické a cookies tretích strán, ktoré podliehajú súhlasu dotknutého užívateľa, spoločnosť MONADA, s.r.o. ukladá a spracúva výlučne s jeho preukázateľným súhlasom. 

1. Technické cookies (funkčné alebo nevyhnutné cookies)

Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Účelom spracúvania a ukladania informácií prostredníctvom funkčných cookies je zabezpečiť riadnu funkcionalitu webstránky. Súhlas so spracúvaním alebo ukladaním informácií prostredníctvom nevyhnutných cookies preto nie je potrebné získavať. 

2. Analytické cookies a cookies tretích strán

Tieto cookies umožňujú spoločnosti MONADA, s.r.o. (prevádzkovateľovi webových stránok) spracúvať a ukladať súhrnné informácie o návštevnosti stránky a využívaní rôznych funkcií. Najčastejšie sú analytické cookies nastavované tretími stranami. Súhlas užívateľa so spracúvaním alebo ukladaním informácií ich prostredníctvom je potrebný. Cookies tretích strán inštaluje niekto iný ako majiteľ webových stránok so súhlasom majiteľa webovej stránky, ktoré navštevujete, s cieľom zbierať určité informácie a vykonávať tak rozličné výskumy správania, demografie a podobne. Cookies tretích strán používame na našich webových stránkach pri poskytovaní služieb. Nasleduje zoznam cookies tretích strán, ktoré v súčasnosti používame: facebook.com, youtube.com, google.com. Spoločnosť Google Inc. poskytuje službu Google Analytics (GA). Ide o webovú analytickú službu, ktorá poskytuje štatistiky na báze agregácie, to znamená anonymné štatistiky, týkajúce sa návštevníkov webových stránok spoločnosti MONADA, s.r.o. Súhlas užívateľa so spracúvaním alebo ukladaním informácií prostredníctvom nich je potrebný.

3. Marketingové cookies

Tento druh cookies umožňuje spoločnosti MONADA, s.r.o. (prevádzkovateľovi webových stránok) spracúvať a sledovať informácie o aktivite na webových stránkach, ktoré užívateľ navštívil a odkazoch, ktoré použil. Umožňujú prepojiť každú návštevu webovej stránky užívateľom s informáciami, ktoré o sebe poskytol. Marketingové cookies sú spracúvané a ukladané za účelom personalizácie obsahu tak, aby bol čo najviac prispôsobený záujmom užívateľa. Tieto cookies umožňujú zobrazovať cielenú marketingovú komunikáciu na webových stránkach zapojených do reklamného systému. Súhlas užívateľa so spracúvaním alebo ukladaním informácií prostredníctvom nich je potrebný.