Tretia čakra - solárna

Prvky priradené k tretej čakre:
Živel: oheň
Farba: žltá
Zmyslová funkcia: zrak
Symbol: lotos s desiatimi okvetnými lístkami
Časti tela a orgány: spodná časť chrbta, brušná dutina, tráviaca sústava - žalúdok, pankreas, slezina, pečeň, žlčník
Endokrinné žľazy: pankreas má dôležitú funkciu pri trávení a spracovávaní potravy; vylučuje hormón inzulín, ktorý má rozhodujúci význam pre rovnováhu obsahu cukru v krvi a pre trávenie sacharidov a enzýmy, nevyhnutné pre trávenie tukov a proteínov
Vlastnosti: teplo, svetlo, energia, aktivita, snaha o uznanie, moc a spoločenské postavenie, rast, múdrosť, prispôsobivosť, oddanosť, pripravenosť konať, presadzovanie vlastnej osobnosti, ovplyvňovanie, sebavedomie, sebarealizácia

Funkcia:

 • patrí k nej živel oheň - svetlo, teplo, energia, aktivita, očistenie duše; predstavuje naše slnko, centrum sily; tadiaľto prúdi von naša emocionálna energia - aktívny vzťah k svetským veciam, k iným ľuďom, medziľudské vzťahy, sympatie a antipatie, trvalé vzťahy a citové väzby
 • cez čakru slnečného pletenca vnímame aj vibrácie iných ľudí a reagujeme na ne podľa ich kvality - podľa toho, či sú príjemné, pozitívne, alebo negatívne; ak vnímame negatívne vibrácie, cítime hroziace nebezpečenstvo a tretia čakra sa mimovoľne stiahne, uzavrie; v prípade, že sme plní svetla, pozitívneho vyžarovania, žiara nášho svetla vyžarujúceho z tretej čakry nás obklopí natoľko, že pôsobí okolo tela ako ochranný obal - vtedy máme pocit sebaistoty, veríme si
 • tretia čakra je sídlom osobnosti, schopnosti včleniť sa do spoločnosti, úsilia dosiahnuť moc alebo sa prispôsobiť spoločenským normám a pravidlám

Harmonická činnosť:

 • 3.čakru otvárajú naše pozitívne pocity, túžby a životné skúsenosti; pozitívny životný postoj a radosť zo života sa prejavuje ako vnútorné svetlo, ktoré pozitívne ovplyvňuje náš život
 • umožní prúdenie svetla do nášho života - vtedy sa cítime otvorení, svieži, radostní a vnútorne naplnení; sme spokojní so sebou, so svojim životom a našim postavením v ňom, naše konanie je v súzvuku s prírodnými zákonmi
 • prijímame seba takých akí sme a dokážeme rešpektovať pocity a osobitosti ostatných; máme prirodzenú schopnosť prijímať životné skúsenosti a rozoznať ich význam pre náš rozvoj a rast

Disharmónia:

 • všetko chceme ovplyvňovať podľa svojho názoru, presadzovať moc a dobývať, ovládať vnútorný aj vonkajší svet, ženie nás vnútorná nespokojnosť
 • ak sme zažili málo uznania v detstve - chýba nám sebaúcta, pocit sebauznania; ak nám ide o uznanie a bohatstvo, často sme veľmi úspešní; potláčaním emócií sa často rozčúlime, hneváme, zistíme však, že toto nie je cesta k trvalej spokojnosti

Nedostatočná činnosť:

 • ak máme zablokovanú energiu v tretej čakre, sme nevyrovnaní, máme pochmúrnu náladu, čo ovplyvňuje náš pohľad na svet, takže sa nám potom celý život zdá temný, smutný, ponurý; cítime sa skleslo a bez odvahy, všade vidíme prekážky, ktoré bránia splneniu našich túžob
 • už v detstve zo strachu, že stratíme uznanie rodičov sme potlačili svoje pocity, čo zablokovalo naše emócie; stratili sme tak sebadôveru a spontánnosť
 • v ťažkých situáciách máme pocit slabosti v žalúdku alebo takú nervozitu, že naše konanie je roztržité a nekoordinované; najradšej by sme pred novými situáciami ušli a niekde sa skryli, máme strach že nezvládneme život a požiadavky, ktoré na nás kladie

Prečistenie a aktivizácia energie:

 • zlaté slnečné svetlo, pozorovanie slnkom ožiareného lánu kvitnúcej repky alebo obilia, pozorovanie rozkvitnutej slnečnice
 • harmonické prúdenie energie v slnečnom pletenci dosiahneme aj pôsobením kryštálov:

tigrie oko podporuje vonkajší aj vnútorný zrak, cibrí rozum, pomáha nám odhaľovať vlastné chyby a konať primerane
jantár je zdrojom tepla a nádeje, sprostredkúva poznanie a ukazuje cestu sebarealizácie, dáva šťastnú ruku pri podnikaní; na telesnej úrovni očisťuje organizmus, pôsobí harmonizujúco na tráviacu a hormonálnu sústavu, čistí a posilňuje pečeň
topás zlatožltej farby nás napĺňa silou a hrejivým svetlom, poskytuje nám bdelosť, jasnosť vnímania, radosť a vitalitu; zbavuje nás úzkosti a depresií, zaťažujúcich pocitov a pochmúrnych myšlienok
citrín sprostredkúva pohodu, teplo a vitalitu, priťahuje vnútornú aj vonkajšiu hojnosť, pomáha pri uskutočňovaní našich zámerov; na telesnej úrovni podporuje vylučovanie odpadových látok, pomáha pri trávení, oživuje krvnú a nervovú činnosť