Štvrtá čakra - srdcová

Prvky priradené k štvrtej čakre:
Živel: vzduch
Farba: zelená
Zmyslová funkcia: hmat
Symbol: lotos s dvanástimi okvetnými lístkami
Časti tela a orgány: srdce, horná časť chrbta s hrudným košom a hrudnou dutinou, spodná časť pľúc, krv a sústava krvného obehu, pokožka
Endokrinné žľazy: týmus čiže detská žľaza - reguluje rast a riadi lymfatickú sústavu, povzbudzuje a posilňuje imunitnú sústavu
Vlastnosti: vrúcnosť citov, srdečnosť, pochopenie, veľkorysosť, snaha o harmóniu, nezištná a úprimná láska - prekonanie ega, súcit, schopnosť odpúšťať

Funkcia:

 • čakra srdca tvorí stred sústavy čakier - spájajú sa tu tri spodné fyzicko-emocionálne centrá a tri horné duševno-duchovné centrá pre prúdenie energie
 • 4. čakra sa spája so vzduchom a hmatom, živel vzduch predstavuje pohyblivosť srdca, smerovanie k niečomu, kontakt, dojatie, tu sídli naša schopnosť vcítiť sa, súcitiť, naladiť sa a spoluvibrovať, tu vnímame krásu prírody, krásu a harmóniu v hudbe, výtvarnom umení, v poézii; tu sa obrazy, slová a zvuky premieňajú na pocity
 • spájanie s láskou, je tu centrum skutočnej lásky bez podmienok, ktorú nemožno vlastniť ani stratiť, cez čakru srdca sa prejavuje túžba po kontakte, splynutí, porozumení, láske; všetky city a životné prejavy pochádzajú z túžby po láske a sú prejavmi lásky; každým odmietaním vytvárame negatívnu energiu - náš smútok, zlosť, zúfalstvo sa neutralizuje, ak im venujeme láskyplnú pozornosť
 • cez túto čakru disponujeme obrovským potenciálom na pozitívne zmeny a uzdravovania, láska k sebe a pozitívne prijímanie a chápanie celej našej bytosti z hĺbky srdca nás môže podstatne zmeniť a uzdraviť; potom dokážeme prejavovať a dávať lásku iným ľuďom, súcitiť, chápať a mať radosť zo života

Harmonická činnosť:

 • štvrtá čakra žiari zelenou a ružovou farbou - zelená je farba uzdravovania, harmónie a sympatie
 • brána do duše, sídlo našich najhlbších pocitov; kanál božskej energie, vyžaruje vrúcnosť, srdečnosť, veselosť; naše pocity sú bez vnútorných zmätkov, konfliktov, pochybovania a neistoty
 • milujeme kvôli láske, z radosti z dávania, bez toho, aby sme niečo očakávali naspäť, cítime sa bezpečne na celom svete, všetko robíme s láskou

Disharmónia:

 • nevieme milovať a dávať nezištne; zrejme si to ani neuvedomujeme alebo nepriznáme, ale za všetku svoju lásku očakávame znovu a znovu uznanie a potvrdenie, sme opätovne sklamaní, ak naše úsilie milovať a dávať nie je dostatočne ohodnotené
 • rozdávame zo svojej vnútornej sily, ale nie sme schopní otvoriť sa prijímaniu lásky - lásku hodnotíme ako prejav slabosti, nežnosť a jemnosť nás privádza do rozpakov; možno si nahovárame, že lásku nepotrebujeme, ale často je to len silná citová blokáda zo sklamania a neopätovanej lásky

Nedostatočná činnosť:

 • sme ľahko zraniteľní, závislí na láske a náklonnosti iných; odmietnutie hlboko zraňuje, robí nás utiahnutými; radi by sme milovali, dávali lásku, ale máme strach z ďalšieho odmietnutia
 • úplné uzavretie čakry srdca sa prejavuje citovým chladom až bezcitnosťou, čo má za následok nevyrovnanosť a pocity úzkosti

Prečistenie a aktivizácia energie:

 • prechádzka zelenou prírodou, pozorovanie kvetín ako poslov lásky a radosti zo života, hlavne ružové kvety ozdravujú a oživujú energiu, pozorovanie do ružova sfarbenej oblohy
 • aj činnosť štvrtej čakry pozitívne ovplyvňujú kryštály:

ružový kremeň podporuje jemnosť, nežnosť a lásku; obklopuje nás láskyplnými vibráciami, ktoré pôsobia liečivo a harmonizujúco na ubolenú dušu; umožňuje nám otvárať srdce prejavom lásky a nežnosti, vnímať krásu umenia, oživuje fantáziu a silu tvorivosti
turmalím nás spája so ženským prejavom lásky, ktorá je vyjadrená v kráse tvorstva, v prirodzenej veselosti a v hre
smaragd je kameňom všeobjímajúcej lásky, pretože posilňuje a prehlbuje lásku na všetkých úrovniach; dodáva nám pokoj a harmóniu, priťahuje liečivé sily, ozdravuje, regeneruje, omladzuje, osviežuje a upokojuje
nefrit dáva pokoj, múdrosť, spravodlivosť a skromnosť; upokojuje srdce, pomáha nám odhaliť krásu vo všetkom stvorení, podporuje tak našu lásku a úctu k tvorstvu; podporuje pokojný spánok a príjemné sny