Siedma čakra - korunná

Prvky priradené k siedmej čakre:
Farba: fialová, biela a zlatá
Zmyslová funkcia: všetky zmysly aj vo forme nadzmyslového vnímania
Symbol: lotos s tisícimi okvetnými lístkami
Časti tela a orgány: veľký mozog
Endokrinné žľazy: epifýza - jej vplyv nie je vedecky celkom objasnený, pravdepodobne vplýva na celý organizmus; pri prerušení jej činnosti nastáva predčasná pohlavná zrelosť
Vlastnosti: číre kozmické vedomie, vnímanie vesmíru a splynutie s ním, prenikanie hmoty vesmírnym svetlom pokoj, vnútorné nazeranie, koncentrácia na podstatné, oddanosť, splynutie

Funkcia:

  • sídlo najvyššej dokonalosti v človeku, zjednotenie všetkých energií čakier; je to miesto, kde sme doma; odtiaľto začala naša cesta do života a sem sa vrátime na konci svojho rozvoja
  • čo sme na začiatku chápali intelektuálne a neskôr intuitívne, dospelo teraz k úplnému pochopeniu
  • otvorením 7. čakry budeme čoraz častejšie prežívať vo svojom vnútornom tichu svoju vlastnú podstatu ako večné tiché bytie, v ktorom je všetko
  • fialové vyžarovanie je farba meditácie a odovzdanosti; otvorením siedmej čakry sa uvoľnia aj posledné blokády v ostatných čakrách a ich energie začnú vibrovať na najvyšších možných frekvenciách
  • v čakre hlavy nie sú skutočné blokády, môže byť len viac alebo menej otvorená; v rokoch, keď na základe životných cyklov nastáva mimoriadna otvorenosť pre energie čakry hlavy, dostaneme možnosť získať v rámci svojho doterajšieho vývoja takú hĺbku poznania, aká sa nám nezdala vôbec možná; meditácie a spočinutia v tichu svojho vnútra nám sprostredkujú nepoznané pocity jednoty s celým vesmírom
  • akonáhle je siedma čakra otvorená, skončila jej úloha prijímať kozmickú energiu; sama ju začne vysielať

Harmonická činnosť:

  • otvorenie a harmonizácia šiestich čakier nám môže sprostredkovať úžasné množstvo poznania, skúseností a schopností, ale bez otvorenia čakry hlavy nie sme úplne oslobodení od strachu, ktorý udržiava určitý zvyšok blokád v jednotlivých čakrách; ak sa v rokoch, v ktorých má nastať otvorenie tejto čakry, neotvoríme duchovným pravdám, môže sa dostaviť pocit neistoty a bezcieľnosti

Prečistenie a aktivizácia energie:

  • šírka a bezmedznosť, blízkosť k nebu a oslobodenie od udalostí osobného života, ktoré môžeme zažiť na vrchole vysokého kopca, podporia otvorenie čakry
  • pôsobenie kryštálov:

ametyst dodáva čulý pokoj, v ktorom sa strácajú obavy a disharmónie, sprostredkúva dôveru a odovzdanosť kozmickým silám, podporuje meditáciu a inšpiráciu
krištáľnás vedie k celistvosti, ktorá v sebe spája mnohorakú pestrosť života; prináša čistotu a svetlo a podporuje duchovné poznanie, odstraňuje blokády a vlieva novú energiu