Piata čakra - komunikačná

Prvky priradené k piatej čakre:
Živel: éter
Farba: belasá, striebristomodrá, zelenomodrá
Zmyslová funkcia: sluch
Symbol: lotos s šestnástimi okvetnými lístkami
Časti tela a orgány: oblasť krku, šije, tylu a spodnej čeľuste, uši, hlasové orgány, priedušnica, priedušky, horná časť pľúc, hrtan, hltan, plecia
Endokrinné žľazy: štítna žľaza - dôležitá pri raste kostry a vnútorných orgánoch, stará sa o rovnováhu medzi telesným a duševným rastom, reguluje látkovú výmenu a rýchlosť, akou premieňame potravu na energiu a akou túto energiu spotrebovávame, reguluje látkový výmenu jódu a obsah vápnika v krvi a tkanivách
Vlastnosti: vôľa, komunikácia, výmena vedomostí a skúseností, sebavyjadrenie, inšpirácia, sprostredkovanie vyššej múdrosti a poznania, nezávislosť

Funkcia:

 • centrum ľudskej vyjadrovacej schopnosti, komunikácie a inšpirácie; slúži aj ako prepojenie medzi našim myslením a cítením, medzi našimi impulzmi a reakciami na ne, sprostredkúva obsah všetkých čakier vonkajšiemu svetu; cez čakru krku vyjadrujeme všetko - smiech, plač, cit lásky a radosti, strach a hnev, naše úmysly a túžby, myšlienky, názory, vnímanie svojho vnútra
 • živel éter sa považuje za látku, z ktorej sa zahustením formujú živly nižších čakier - zem, voda, oheň, vzduch; definuje sa aj ako priestor, v ktorom sa vytvárajú a pôsobia hustejšie živly; éter je nositeľ zvuku, hovoreného a tvorivého slova
 • komunikácia - hovorené slovo, mimika, gestikulácia, tvorivosť (hudba, maľba, tanec...)
 • éter je priestor, najhlbšie poznanie nám bude umožnené vtedy, ak budeme naširoko otvorení ako šíre nebo, ako nekonečný priestor; poznanie nám bude sprostredkované, ak dokážeme zostať ticho, otvoriť sa a počúvať; sluchom vnímame vonkajšie zvuky, sluchom vnímame aj náš vlastný hlas; učíme sa počúvať hlas svojho vnútra a rozvíjame si tak sebadôveru

Harmonická činnosť:

 • úprimne a bez obáv vyslovujeme svoje myšlienky, pocity a vnútorné poznatky, dávame najavo svoje silné i slabé stránky; naša vnútorná úprimnosť voči sebe i druhým sa prejavuje v našej otvorenej komunikácii aj v našom priamom konaní
 • dokážeme sa tvorivo vyjadrovať a dokážeme aj mlčať, ak je to potrebné; máme schopnosť počúvať druhých srdcom a s porozumením, náš hlas je sýty, istý, príjemný; dokážeme povedať "nie", ak to tak cítime, nedáme sa ovplyvniť, zachovávame si slobodu a nezávislosť

Disharmónia:

 • máme problém vyjadrovať slovami svoje myšlienky a skutočné pocity, usilujeme sa neísť proti názorom ostatných, skrývame sa za slová a gestá; nechceme pripustiť vyzerať ako slaboch, za každú cenu robíme zo seba siláka, čo sa prejavuje neustálym zvyšovaním tlaku
 • vyjadrujeme sa hrubo, neprívetivo, odmerane; často je tu príčina našich porúch vyjadrovania, napríklad zajakávanie
 • prejavuje sa aj u ľudí, ktorí zneužijú svoje slová a vyjadrovaciu schopnosť na manipuláciu s ostatnými alebo sa usilujú obrátiť na seba pozornosť neprerušovaným prívalom reči; týmto ľuďom chýba úprimnosť, otvorenosť a nezávislosť

Nedostatočná činnosť:

 • prejavuje sa ťažkosťami pri vyjadrovaní, prejavení sa - sme zdržanliví, plachí, utiahnutí alebo rozprávame iba o bezvýznamných veciach
 • ak sme nútení vyjadriť naše myšlienky a pocity, náš hlas pôsobí stiesnene, často sa zajakávame
 • sme neistí vo vzťahu k ostatným ľuďom, obávame sa, akú majú o nás mienku, intenzívne vnímame názory iných a často nevieme, čo chceme; nedôverujeme svojim pocitom

Prečistenie a aktivizácia energie:

 • pozorujme modrú farbu bezoblačného neba, ľahnime si voľne v prírode pod klenbu oblohy, pocítime uvoľnenie všetkých úzkostí, otvoríme sa prijímaniu, získame slobodu a voľnosť
 • pozorujme zrkadlenie modrého neba v priezračnej vode, tiché žblnkanie vĺn...
 • aktivizujúco pôsobia aj kryštály modrej farby:

akvamarín podporuje komunikáciu, jeho vibrácia dáva našej duši čistotu a slobodu, otvára sa víziám, jasnovidectvu, intuitívnemu chápaniu; pomáha nám vyjadrovať sa slobodne a tvorivo
tyrkys spája v sebe modrú farbu oblohy a zelenú farbu zeme; priťahuje pozitívne energie a chráni telo aj dušu pred negatívnymi vplyvmi
chalcedón pôsobí pozitívne na štítnu žľazu, má upokojujúci a vyrovnávajúci účinok na náladu, zmierňuje popudlivosť a precitlivenosť, podporuje sebavyjadrenie rečou a písmom