Dýchanie

Vplyvom každodenného zhonu a stresu pociťujeme často únavu, bolesti hlavy, vyčerpanosť. Riešenie hľadáme v ďalšej šálke kávy, v povzbudzujúcich alebo upokojujúcich liekoch. Pritom zabúdame na prirodzenú možnosť zotavenia, ktorou je pokojné hlboké dýchanie.
Dávny mýtus hovorí, že pri narodení každému z nás prinesú sudičky do vienka určitý počet nádychov a výdychov. Od nás závisí, ako tento dar využijeme. Keď budeme dýchať rýchlo a povrchovo, vydrží nám darované množstvo nádychov a výdychov kratší čas, keď však dýchame pokojne, pomaly a zhlboka, sami si vytvárame predpoklady pre dlhší, zdravší, pokojnejší a šťastnejší život.
Rozprávanie o dýchaní umožní vnímať seba nielen fyziky, telesne, ale uvedomíme si aj harmóniu - spojenie tela a našej energie vo forme citov a emócií, myšlienok a postojov. Zdrojom našej vitálnej životnej energie je relaxácia, pozitívne myslenie, telesné a dýchacie cvičenia.

Dýchanie, kľúč k zdraviu

Vo vzduchu, ktorý dýchame, je obsiahnutá životná sila, dodávajúca energiu. Táto tajomná životná sila vstupuje do nás s prvým váhavým nadýchnutím. Dnes máme dostatok informácií o anatómii dýchacích orgánov aj o princípoch dýchania. Napriek tomu robíme veľmi málo pre to, aby sme využili životnú silu, ktorá prúdi našim telom. Cvičením dýchania si môžeme zlepšiť zdravie a zvýšiť odolnosť voči ochoreniam.

Povrchové dýchanie

V dôsledku psychického napätia a fyzickej pohodlnosti, ktoré sú sprievodnými javmi dnešného spôsobu života, mnohí z nás dýchajú povrchovo. Dlhodobé psychické napätie a každodenný stres môžu spôsobiť, že tento problém je trvalejšieho rázu.
Pri sedavom spôsobe života nie sú naše pľúca naplno využívané a ich kapacita sa znižuje - pri povrchovom dýchaní využívame najviac desať percent kapacity pľúc. Často zabúdame, že nervové bunky potrebujú rovnaké množstvo kyslíka ako aktívne svaly. Takmer štvrtinu celkového prísunu kyslíka spotrebuje náš mozog. Pri nedostatočnom zásobení mozgu touto životne dôležitou látkou čoskoro pocítime vyčerpanie.
Citové stavy sú tiež sprevádzané zmenou dýchania - zrýchľujeme dych pri nebezpečenstve, zadržiavame dych zo strachu, zívame od únavy. Všetky naše citové prejavy - smiech, plač, krik, rev, sú sprevádzané odlišnou formou dýchania. Preto ak chceme ovládať svoje emócie, naučme sa najprv ovládať svoje dýchanie.

Ako sa naučiť správne dýchať

Dýchanie je proces, ktorý si neuvedomujeme. Zlepšenie, ktoré spočíva hlavne v prehĺbení dychu, dosiahneme cieleným vedomým nácvikom, ktorý pravidelne, alebo aspoň z času na čas opakujeme. Ak chceme zlepšiť svoje dýchanie, pri každom nádychu je potrebné vdychovať do pľúc čo najviac vzduchu. Tak, ako nemôžeme liať vodu do plnej fľaše, nemôžeme sa zhlboka nadýchnuť skôr, ako úplne nevydýchneme. Základom pre hlboký nádych je dokonalý výdych. Pri vydychovaní si predstavme, že sme balónom, z ktorého uniká vzduch a pomaly klesá na zem. Uvoľňujúci účinok pocítime intenzívnejšie, ak si pri výdychu pre seba hovoríme: uvoľňujem sa, uvoľňujem sa. uvoľňujem sa... Na konci výdychu zostaňme na niekoľko sekúnd celkom nečinní a vychutnávajme pocit dokonalého telesného uvoľnenia. S nádychom začnime vtedy, keď to naše telo bude chcieť. Cieľom nádychu je naplniť každý pľúcny mechúrik čo najväčším množstvom vzduchu. Čím hlbšie nadychujeme, tým viac zlepšujeme kapacitu pľúc a tiež okysličenie krvi. Vo fáze nádychu prúdi do organizmu vitálna životná energia. Prehĺbenie nádychu, a tým aj zvýšenie príjmu energie podporíme tým, že si pre seba opakujeme: život, život, život...

Ozdravujúce dýchanie

Každodenná prechádzka je dobrou príležitosťou na trénovanie ozdravujúceho hlbokého dýchania. Využime každú príležitosť pešej chôdze. Zvyknime si, že sa počas troch krokov nadýchneme, aby sa pľúca naplnili vzduchom a potom počas štyroch krokov vydychujeme. Po týždni počet krokov počas dýchania zvýšime, pričom pri vydychovaní urobíme vždy o jeden krok viac, aby sme z pľúc vydýchli skutočne všetok vzduch.
Ďalšie cvičenie môžeme praktizovať pri čítaní dennej tlače alebo obľúbenej knihy. Po jedinom nadýchnutí prečítajme nahlas čo najväčší počet slov. Pri prvom pokuse zrejme dlho nevydržíme, ale opakovaným precvičovaním si značne zvýšime kapacitu pľúc.
Tak isto môžeme precvičovať hlboké dýchanie pri ktorejkoľvek pohybovej aktivite - pri behu, plávaní, bicyklovaní, ale aj pri riešení problémov a prekonávaní psychickej záťaže - strachu, obáv, stresu, zlosti. Po čase zistíme, že hlboké dýchanie sa stane prirodzenou súčasťou našej existencie.