Druhá čakra - sakrálna

Prvky priradené k druhej čakre:
Živel: voda
Farba: oranžová
Zmyslová funkcia: chuť
Symbol: lotos so šiestimi okvetnými lístkami
Časti tela a orgány: panvová dutina, pohlavné orgány, obličky, močový mechúr, všetko tekuté ako krv, lymfa, tráviace šťavy, spermie
Endokrinné žľazy: pohlavné žľazy - semenníky, vaječníky, prostata
Vlastnosti: tvorivosť, vnímavosť, umelecké cítenie, citlivosť, sexualita, zmyselnosť, plodnosť, zmyselná žiadostivosť

Funkcia:

 • centrum pôvodných emócií, sexuálnej energie a tvorivých síl, živel voda tu predstavuje zdroj, z ktorého pochádza biologický život; každý život z rastlinnej aj živočíšnej ríše potrebuje vodu na to, aby sa zrodil a vyvinul, voda oplodňuje a umožňuje vznik nového života, ktorý sa túži neustále obnovovať
 • energia druhej čakry je príťažlivou silou medzi mužským a ženským princípom v celej prírode, je obrovským tvorivým potenciálom.; prejavuje sa v nás vo forme citov a tvorivého konania.
 • do oblasti pôsobenia tvorivej sily druhej čakry u muža patria pohlavné orgány, ktoré nosia v sebe impulz k vytvoreniu nového života; pohlavné orgány ženy prijímajú tento tvorivý impulz, kde z neho vzniká nový život a kde je rastúca a vyvíjajúca sa bytosť chránená zásobovaná všetkým, čo na svoj rozvoj potrebuje
 • voda je aj symbolom očisťovania - odstraňuje všetko, čo znečisťuje telo aj myseľ, všetko, čo sa stavia do cesty jej živému toku; v telesnej oblasti sa tento vplyv vody prejavuje v činnosti obličiek a močového mechúra, vylučujúcich nečistoty a toxické látky z tela; na psychickej úrovni vnímame vplyv vody ako uvoľnenie a plynutie citov.
 • rozhodujúco ovplyvňuje naše vzťahy, hlavne k opačnému pohlaviu; v oblasti pôsobenia energie druhej čakry sú aj erotické hry, vzdávanie sa nášho obmedzujúceho ega a zážitok skutočného splynutia a naplnenia pri sexuálnom spojení.

Harmonická činnosť:

 • s prúdom života a citov, otvorený a prirodzený vzťah k ľuďom, najmä opačnému pohlaviu, pohlavné spojenie je súladom tvorivých energií muža a ženy, jednotou s prírodou a vnútornou celistvosťou
 • prirodzené plynutie s prúdom života a citová stabilita, prijímame udalosti života tak, ako plynú a vieme sa vysporiadať s emóciami, ktoré so sebou prinášajú
 • k ostatným ľuďom sme otvorení a prirodzení; pohlavné spojenie s milovanou osobou a jeho vyvrcholenie je potom pre nás harmonickým súzvukom - rezonanciou mužskej a ženskej tvorivej energie
 • máme nádherný pocit radosti a nadšenia zo svojej existencie, cítime sa ako tvorivá životná energia neustále prúdi našim telom aj mysľou, náš život je plodný a obohacujúci pre nás aj pre všetkých okolo nás

Disharmónia:

 • často vzniká v puberte pri prebúdzaní sexuálnych síl neistota, pretože rodičia a vychovávatelia málokedy vysvetlia, ako s nimi zaobchádzať, v dôsledku čoho sme nesmierne citliví, neistí a máme pocit, že nám nikto nerozumie
 • nedostatok nežnosti a telesnej blízkosti v detstve vedie k odmietaniu sexuality, potláčaniu žiadostivosti alebo opačne sa sexualita stáva drogou; v oboch prípadoch neistota a napätie k opačnému pohlaviu
 • potláčaním zmyselnosti a sexuality u našich rodičov mnohým z nás chýba zmyslová stimulácia, dotyky, nežnosti, hladkanie; v puberte sa vzbĺknutá sexuálna energia zablokuje úplne - dôsledkom je emocionálny a sexuálny chlad, nedostatok sebaúcty, život je pre nás smutný a nehodný žitia

Nedostatočná činnosť:

 • v období dospievania sa v nás prebúdza sexuálna energia; rodičia a vychovávatelia často nie sú schopní otvorene nám vysvetliť, ako zvládnuť prebúdzajúce sa sexuálne sily
 • nedostatok nežnosti a telesnej blízkosti v rannom detstve, dôsledkom čoho je odmietanie a popieranie sexuality, čím sa v nás potláča prirodzený tvorivý potenciál a sexuálna energia sa prejavuje nevhodným spôsobom - vzniká prehnaná sexuálna fantázia alebo v sebe potláčame sexuálnu žiadostivosť, čo sa nám potom z času na čas vymkne spod kontroly, prípadne sa nám sexualita stáva drogou, nezdravým návykom; v obidvoch prípadoch sa stupňuje naša neistota a napätie vo vzťahu k opačnému pohlaviu
 • zmyselnosť a sexualitu prejavujeme hrubým spôsobom, záleží nám predovšetkým na uspokojovaní vlastných potrieb
 • stratíme prirodzenosť a otvorenosť v postoji k sexuálnej energii, nedokážeme využiť jej tvorivý potenciál v každodennom živote, vo vzťahoch, v postoji k sebe a k radostiam života

Prečistenie a aktivizácia energie:

 • pozorovanie čistej vody v prírode, kúpeľ v nej alebo pár dúškov z krištáľovo čistého prameňa pomáha očistiť telo aj myseľ; očista pôsobí liečivo na orgány tela, zbavuje nás emocionálnych blokád, uvoľňuje, oslobodzuje
 • mesačné svetlo, pohľad na čistú vodu v prírode alebo dotyk s ňou; optimálny účinok má súčasné pozorovanie mesiaca a kontakt s vodou; mesiac, najmä ak je v splne, prebúdza v nás pozitívne city, sme vnímavejší na posolstvá a prejavy lásky
 • pôsobenie kryštálov:

karneol nás spája s krásou a tvorivou silou zeme; pomáha nám intenzívne prežiť každý okamih, podporuje koncentráciu, vracia nám radosť zo života, povzbudzuje prúdenie tvorivej energie
meteorit prebúdza v nás citovú vnímavosť, pomáha nám prijímať seba; zbavuje nás strachu a pôsobí harmonizujúco na citovú rovnováhu