Požiadavky života

Spôsob života, ktorým žijeme v civilizovanej spoločnosti, je v mnohých oblastiach veľmi príjemný a pohodlný. Na druhej strane odklon od prirodzeného prostredia, extrémne nároky a každodenné povinnosti spôsobujú, že sa vzďaľujeme od prírody a jej zákonov. Zabúdame, že zákonom prírody stále podliehame tak, ako všetko živé v prírode. Zdravie si zachováme len vtedy, ak spôsob nášho života rešpektuje zákony prírody. Ak ich ignorujeme, oslabuje sa naša fyzická aj psychická odolnosť  a podliehame ochoreniam. Ak vnímame a rešpektujeme prírodu a jej zákony, sme schopní žiť v harmónii sami so sebou a svojimi potrebami, dokonca aj so všetkými okolo nás.
Podmienkou pre dosiahnutie harmónie je splnenie základných požiadaviek života:
1. Teplota
Ľudský organizmus optimálne funguje v určitom teplotnom intervale. Ak sa prehnane teplo obliekame, náš byt je prekúrený, málo vetráme - vytvárame si skleníkové podmienky a tým sa teplotný interval našej existencie značne zužuje. Naopak, ak sa pravidelne otužujeme striedavými vodnými kúpeľmi alebo saunou, využívame pre svoj život veľké teplotné rozmedzie, máme dostatok životnej energie, sme zdravší a odolnejší. V stravovaní tepelná úprava spôsobuje stratu vitálnej energie a čiastočné znehodnotenie alebo úplnú stratu enzýmov a vitamínov. Surová strava je živá, pomáha udržiavať dobré zdravie tela aj pohodu a harmóniu mysle.
2. Vzduch
Bez kyslíka niet života a dýchanie je jednou z najdôležitejších životných funkcií. Náš život začína nádychom a končí výdychom. Len hlboké dýchanie dokáže očistiť náš organizmus od oxidu uhličitého a vytvára tak v tele podmienky pre optimálny priebeh všetkých životne dôležitých procesov. S každým nádychom prijímame nielen kyslík, ale dýchanie nás spája s nevyčerpateľným zdrojom životnej energie. Dýchacie cvičenia pôsobia blahodárne a liečivo na všetky orgány, tkanivá a žľazy, upokojujú myseľ, regenerujú a omladzujú.
3. Voda
Voda je základnou podmienkou života na Zemi, tvorí 70% našej telesnej hmotnosti. Pre udržanie správneho zloženia telesných tekutín potrebuje náš organizmus vodu hlavne z ovocia, zeleniny a ďalších potravín, ktoré boli počas dozrievania vystavené slnečnému žiareniu. Voda je nevyhnutná pre očistný proces v organizme, ktorý z krvi a tým aj z celého tela odvádza odpadové látky metabolizmu. Čistá krv je potom schopná viazať na seba potrebné množstvo kyslíka a živín.
4. Slnko
Slnečné lúče oživujú vzduch, vodu aj zem a my všetci sme zrodení zo slnečnej energie. Naše potraviny sú tiež závislé od pôsobenia slnečnej energie. Až 90% informácií získavame zrakom, teda prijímaním odrazených slnečných lúčov. Všetky biologické procesy v našom organizme prebiehajú v súlade s rytmami slnečného času. Optimálne pre nás je, ak rešpektujeme slnečný čas v každom ročnom období. Východ slnka symbolizuje aktivitu, začiatok nového dňa a so zapadajúcim slnkom prichádza odpočinok a spánok. Za neusporiadaný život v rozpore so slnečnými rytmami platíme zdravím, strácame psychickú pohodu. Ľudský organizmus využíva slnečnú energiu vo forme chemickej a biochemickej energie rastlín. Štruktúra surovej zeleninovej stravy je pre nás zdrojom energie zo slnka. Varením ničíme túto štruktúru a tým aj slnečnú energiu, ktorú nám prináša. Slnko je pre nás zdrojom životnej energie, slnko je život.
5. Činnosť
K zdraviu nevyhnutne patrí aktivita. Podstatou života je pohyb, nedá sa ničím nahradiť. Bez pohybu niet fyzického zdravia ani psychickej pohody. Nie náhodou ľudia, ktorí celý svoj život veľa pracujú, športujú, neustále sa pohybujú, sú zdraví a vyrovnaní. Žijeme na Zemi a tá je pre nás nevyčerpateľným zdrojom vitálnej životnej energie. Najviac energie dokážeme prijímať pohybom a vtedy, keď naše telo nekladie prúdiacej energii prekážku. Čím sme zdravší, fyzicky aj psychicky vnútorne čistejší a harmonickejší, tým je táto prekážka menšia.
6. Myslenie
Náš život veľmi podstatne ovplyvňuje intenzita a naladenie mysle. Myšlienky a predstavy pôsobia ako príkazy, podľa ktorých prebiehajú procesy v našom organizme. Ak si to uvedomíme a pozitívne využijeme, vieme ovplyvniť zdravie aj mnohé životné situácie. Ak sa v našich predstavách často odohrávajú katastrofické scenáre chorôb alebo hroziacich udalostí, potom sme nešťastní, pesimistickí, nedarí sa nám. Naopak, pozitívna orientácia mysle dokáže mobilizovať skryté samoliečiace a harmonizujúce schopnosti nášho organizmu. Potom aj celý svoj život vnímame ako príjemnú cestu za skúsenosťami a poznaním.
7. Harmónia
Bohužiaľ, my ľudia dnešnej doby žijeme v disharmónii s prírodnými zákonmi, aj v rozpore sami so sebou a s ľuďmi okolo seba. Dôsledkom je potom strata sebadôvery a vnútornej sily, často sa poddávame svojim slabostiam. Život sa pre nás stáva sledom protikladov a rozporov. Správnou cestou k harmónii so sebou aj s okolitým svetom je prijatie a rešpektovanie zákonov prírody.