Prirodzené inštinkty

Ešte aj dnes, aj keď veľmi zriedkavo, môžeme stretnúť zdravých ľudí, ktorí žijú dlho, veselo a šťastne, pre radosť sebe aj iným. Ich život je takým, pretože si zachovali pamäť životnej intuície, svoju vlastnú prirodzenosť. Jemne cítia vlastnú podstatu, cítia a prirodzene rešpektujú to, čo je pre nich najlepšie. Dokážu jedlo vychutnať aj byť zdržanliví, vedia rešpektovať svoj subjektívny stav - to, ako sa momentálne cítia. Sú aktívni, pohybliví, vedia oddychovať.

Nedostatok a nadbytok

Každý z nás má v sebe zakódovanú spomienku na vlastnú prirodzenosť. V prípade nedostatku v množstve potravy sa ozýva hlad, v prípade deficitu určitých potrebných látok sa prejavujte chuťou na konkrétne jedlo. Nedostatku v kvantite sa nie je potrebné obávať. Problémom môže byť nedostatok v kvalite. Ak má organizmus deficit v určitých dôležitých živinách, inštinktívne sa prejavuje zvýšenou potrebou jesť. Veľakrát sa tento pocit nesprávne vyhodnocuje a kvalita sa nahrádza kvantitou. Ešte dôležitejší - ak je zachovaný - je inštinkt upozornenia na nebezpečenstvo nadbytku. Vždy bolo prirodzenejšie a obvyklejšie z času načas nejesť, ako prejedať sa.
Stravovanie je čisto vnútorná potreba, chuť vyvolávaná vôňou jedla a pohľadom na jedlo je iba reflexná záležitosť. Nútiť nás jesť mal v prírode právo iba hlad.

Hlad a presýtenie

Hlad je zvláštny fenomén. Hlboko v sebe máme usídlený strach pred hladom - tí, čo hlad zažili, ale aj tí, čo skutočný hlad poznajú iba z rozprávania. Náš postoj k hladu je všeobecne negatívny a v obave, že môžeme trpieť hladom, radšej sa zásobíme nadbytkom potravy, čím si vytvárame priam ideálne podmienky k prejedaniu. Sú situácie, kedy si naše telo žiada, aby sme dobrovoľne nejedli, aby sme sa zdržali jedenia - v čase ochorenia, psychického vypätia, v čase, keď sa potrebujeme koncentrovať na prácu, učiť sa. Zrejme iba na základe osobnej skúsenosti môžeme pochopiť a oveľa ochotnejšie prijať, že ten nepríjemný strašiak zvaný hlad má aj pozitívne stránky - podporuje samoliečenie, pomáha očistiť telo, upokojiť a rozjasniť myseľ, zlepšiť koncentráciu, výkonnosť. Sýtosť je láskavá, líškavá, pokojne nás uspáva po každom výdatnom hodovaní. Ohrozuje však naše zdravie pomaličky, potichučky, tváriac sa akoby nič.