Test kvality života

Políčka označené * sú povinné!

Test kvality života

Pomocou nasledujúceho testu môžete zistiť úroveň Vášho životného štýlu. Pri každej z 30 otázok nájdete niekoľko možností na odpoveď. Každá odpoveď je ohodnotená určitým počtom bodov (+ alebo -). Pri niektorých otázkach (5, 6, 12 a 27) môžete označiť až tri odpovedeVšetky otázky sú povinné.

1. Keď sa pozriete na svoj život, čo pre Vás znamená šťastie?

2. Myslíte si, že minulým generáciám sa celkove žilo lepšie ako dnes?

3. Kolega/kolegyňa alebo priateľ/priateľka sa k Vám zachoval/a nečestne, podlo. Ako reagujete?

4. Priateľ/priateľka Vám prisľúbil/a pomoc (pri sťahovaní, maľovaní, strážení detí a pod.) a v dohovorený čas Vás jednoducho nechal/a v kaši, bez toho, aby Vám to včas oznámil/a:

5. Premietnite si v myšlienkach svoj život pred Vašimi vnútornými očami. Ktoré vyjadrenie sa vzťahuje na Vás? (možnosť označiť až 3 odpovede)

6. Ktorá z týchto výpovedí sa vzťahuje na Vás? (možnosť označiť až 3 odpovede)

7. Navštívite exotickú reštauráciu. Čo si objednáte?

8. Ktoré z nasledujúcich vyjadrení opisuje najvýstižnejšie zmysel Vášho života?

9. Ako ste presný, dochvíľny?

10. Ktoré z nasledujúcich vyjadrení opisuje najlepšie Vašu finančnú situáciu?

11. Ako šoférujete?

12. Od čoho závisí, či nadviažete kontakt s cudzími ľuďmi? (možnosť označiť až 3 odpovede)

13. S osobou, ktorá je Vám blízka a ktorú si vážite, ste sa dostali do sporu pre nejakú vec, ktorá je pre Vás dôležitá. Osoba oproti Vám nechce ustúpiť. Ako sa zachováte?

14. Máte vzťah?

15. Ktorá vlastnosť je pre Vás najdôležitejšia pri hľadaní Vášho životného partnera?

16. Stalo sa Vám už niekedy, že Vás opustila veľká láska? (Keď nie, pokúste vžiť do situácie.) Ako ste reagovali?

17. Zúčastnili ste sa už niekedy pohovoru do zamestnania, pri ktorom si Vás vzal šéf personálneho oddelenia na paškál? (Keď nie, odpovedajte na podobne háklivú príhodu alebo sa pokúste vžiť v myšlienkach do podobnej situácie.) Ako ste reagovali?

18. Ako hodnotíte svoj okruh priateľov?

19. Prečo vykonávate Vaše súčasné zamestnanie?

20. Keby ste nečakane dostali úlohu predniesť dôležitý prejav pred viacerými poslucháčmi, ako by ste reagovali?

21. Spíte dostatočne (7 až 8,5 hodín v noci) a približne v tom istom čase?

22. Koľko cigariet denne vyfajčíte?

23. Koľko a aký alkohol pijete?

24. Koľko ovocia a zeleniny zjete za deň?

25. Ako často týždenne športujete (za posledné 2 roky)?

26. Podporujete Vašu duševnú a telesnú kondíciu aj jemným fitness (saunovanie, striedavá sprcha, joga, meditácie, autogénny/relaxačný tréning, strečing, Tai-chi a pod.)?

27. Akým iným záľubám (okrem fitness) sa venujete (priemerne) 20 minút a viac za deň? (Možnosť označiť až 3 odpovede.)

28. Aký je Váš zdravotný stav?

29. Nechajte si zmerať krvný tlak. Aby ste získali spoľahlivé hodnoty, vykonajte viaceré merania v rozdielnych časoch za deň a vypočítajte priemernú hodnotu. Pred meraním si pár minút oddýchnite, aby ste si tlak zmerali v kľude.

30. Máte nadmernú hmotnosť? Vypočítajte si Váš Body-Mass-Index (BMI) - index telesnej hmotnosti. Umocnite najskôr Vašu telesnú výšku (v metroch). Keď napríklad meriate 1,75 m, počítajte: 1,75 krát 1,75 rovná sa 3,0625. Vezmite potom Vašu telesnú hmotnosť (v kilogramoch) a vydeľte ju s predtým získanou hodnotou. V našom príklade by to bolo pri hmotnosti 70 kg: 70 delené 3,0625 rovná sa 22,857 (zaokrúhlene). (Na výpočet BMI môžete použiť pomôcku pod otázkou)

31. Váš vek

32. Existujú vo Vašom živote nejaké problémy, ktoré vážne, v pozitívnom či negatívnom smere, ovplyvňujú Vašu duševnú a telesnú pohodu, ale v našom teste sa nevyskytujú? Spíšte ich a zadajte si sami primeraný počet bodov, tým že porovnáte Váš vlastný prípad s podobnou otázkou v teste. Kto je napríklad závislý od liekov alebo drog, všimne si otázku o konzumácii alkoholu alebo fajčení, a podľa veľkosti svojej závislosti si dá body -1 až -3. Ak Vám sťažuje život problémové dieťa, dajte si -2 bodu ako pri otázke č. 14 "problémové manželstvo". Ak sa Vám mimoriadne darí a žiarite samým šťastím, dajte si +2 až +3 bodov (ako pri otázke 10e alebo 19d). Aby ste však neohrozili vyváženosť testu, pri dodatočných otázkach by ste si nemali pridať viac ako maximálne medzi -6 až +6 bodu.