Stravovanie

Motto: „Na základe dlhoročného štúdia a skúseností vám ponúkame ľahko stráviteľnú stravu, ktorá pomáha zbaviť sa únavy, tráviacich a vylučovacích ťažkostí a nadbytočných kilogramov.“

Napriek tomu, že v dnešnej dobe má čoraz viac ľudí zdravotné problémy vyplývajúce z poruchy látkovej výmeny, väčšina si uvedomuje význam správneho stravovania. Stravovanie je tiež veľakrát naviazané na psychiku. Ak má niekto, a nie je nás bohužiaľ málo, šťastnú chvíľku a pocit naplnenej existencie len vtedy, keď sa dobre naje a všetky ostatné šťastia a chvíle aktívneho uplatnenia mu nenávratne odplávali, niet divu, že organizmus stratí prirodzenú schopnosť regulácie. Stravovanie je veľmi individuálna záležitosť, okrem všeobecných zásad sa nedá, vynímajúc špeciálne terapie nikomu nalinkovať, čo má, a čo nemá jesť. U relatívne zdravého človeka je to s jedením podobne ako s hovorením. Nie je až tak dôležité čo hovorí, skôr je dôležité čo nesmie povedať. Naopak u človeka, ktorý je už za hranicou prirodzenej zdravotnej kondície, je dôležité nielen to, čo nekonzumuje, ale veľmi dôležité práve to, čo konzumuje. 

Umelým zásahom – výživovým doplnkom - do organizmu sme sa v oblasti stravovania dlhé roky v svojich odporúčaniach bránili. Stále sme presvedčení, že to nie je ideálny ani prirodzený postup. Je niekde v strede medzi naturálnym prístupom a nasadením medikamentóznej liečby. V odôvodnených prípadoch, hlavne kvôli dlhodobej nadváhe, sme ochotní prikývnuť. Svoje zohráva aj aspekt trhu. Najmä množstvo komerčných „tiež” poradní. Náš človek je už raz taký, skôr verí „zázrakom“, ktoré si môže kúpiť, ako sebe a svojmu snaženiu. A tak nás to nakoplo, že vlastne svojím osvetovým snažením robíme týmto predátorom propagáciu, že sme si dali tú námahu a skúmali účinnosť a zdravotnú úroveň celej škály výživových doplnkov. Výsledkom tejto činnosti je vyšpecifikovanie metódy a produktov, ktoré sa približujú našim zásadám a prelínajú s naším snažením. Určite ich neponúkneme zdravému človeku bez akýchkoľvek problémov, ani v rámci dlhodobej prevencie. Chorý sa väčšinou neodváži zveriť alternatívnym postupom, radšej podstupuje farmaceutickú liečbu. Ostáva doba tzv. latentnej chorobnosti a obdobie rekonvalescencie po chemickej liečbe. Myslíme, že tu je priestor aj oprávnenie siahnuť po výživových doplnkoch, samozrejme v komplexnej podobe s paralelne nastaveným režimom a samozrejme nie hocijakých.

Preferujeme a ponúkame metódu postupného odkysľovania, aplikovanú pri častom narušovaní acidobázickej rovnováhy v tele. Základom liečby je pomoc organizmus odbúravaním nadmerného prekysľovania, dôsledná očista od zbytových kyselín a následné doplnenie minerálov. V špeciálnej terapii Zdravé chudnutie vám na základe výsledkov vášho krvného testu bude vypracovaný osobný výživový plán, dodržiavanie ktorého vám garantuje úbytok hmotnosti a zdravý funkčný metabolizmus.

Váš individuálny jedálny plán spojí vašu osobnú „telesnú chémiu“ s patričnou „chémiou potravín“ - v tele tak nastane nová metabolická rovnováha. Nielenže telu dodávate všetky zdravé a pre vás potrebné živiny a minerálne látky, ale oveľa dôležitejšie je, že prijímate presne tie živiny, ktoré vaše telo momentálne potrebuje, aby sa látková výmena dostala do rovnováhy. Váš plán zohľadní váš zdravotný a telesný stav a vzťahuje sa preto výlučne na vás a vaše údaje.