Dýchacie cvičenia

Dávny mýtus hovorí, že pri narodení každému z nás prinesú sudičky do vienka určitý počet nádychov a výdychov. Od nás závisí, ako tento dar využijeme. Keď budeme dýchať rýchlo a povrchovo, vydrží nám darované množstvo nádychov a výdychov kratší čas, Keď však dýchame pokojne, pomaly a zhlboka, sami si vytvárame predpoklady pre dlhší, zdravší, šťastnejší a tvorivejší život.
Dych je pre život nepostrádateľný - život ním začína aj končí. Všetky fyziologické procesy v našom organizme, naše pocity aj vnútorné zážitky sú spojené s dýchaním, preto môžeme správnym dýchaním pozitívne ovplyvňovať fyzické aj psychické zdravie.

Hlboký plný dych je spojením a zladením troch spôsobov dýchania:

spodné bráničné dýchanie - bránica sa pri nádychu prehýba smerom nadol, brušná stena sa dvíha, akoby sme dýchali bruchom. Rozširuje a napĺňa sa vzduchom aj dolná časť pľúc a pohyb bránice pôsobí na vnútorné orgány - masíruje ich a stimuluje k činnosti
stredné hrudné dýchanie - hrudník sa rozpína pôsobením medzirebrových svalov predovšetkým do strán
horné podkľúčkové dýchanie - dýchame do hornej časti pľúc pod kľúčne kosti, do pľúcnych hrotov

Hlboký plný dych:

  • nádych - začína spodným bráničným dýchaním, pokračuje do hrudníka a končí v pľúcnych hrotoch
  • výdych - ide opačne zhora nadol, začína pod kľúčnymi kosťami, pokračuje v hrudnej a končí v bráničnej oblasti.

Nádych - znamená pre organizmus:

posilnenie celého tela, načerpanie energie, životnej sily, okysličenie každej bunky tela (kyslík je "palivom" pre chemické reakcie neustále prebiehajúce v organizme)

Výdych - znamená pre organizmus:

uvoľnenie svalstva, chrbtice a kĺbov, vnútorných orgánov, očistenie od splodín látkovej premeny (vydychujeme oxid uhličitý CO2)