Stres

Stres je rezervný obranný mechanizmus. V prípade nepredvídaných neočakávaných situácií spôsobuje mobilizáciu a aktivizovanie skrytých rezerv. Ak je reakcia organizmu neadekvátna, alebo stres pôsobí často či permanentne, môže mať  zhubné dôsledky. Biochemickým prejavom stresu v organizme je vyplavenie adrenalínu do krvi.

  • Permanentný stres považujeme dnes za spoluvinníka takmer všetkých najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb - bolesti hlavy, bolesti chrbta, vysokého krvného tlaku, srdcového infarktu, žalúdkových vredov, astmy aj rakoviny. Neprítomnosť adrenalínu naopak môže byť dôvodom nudy, únavy, nespokojnosti, apatie a depresie. Umením je nájsť optimálny stred medzi týmito dvomi extrémami.
  • Určité psychické napätie sprevádza každú životnú situáciu - v širokej škále stupňovania emócií, kde na začiatku sú vzrušenie, tréma a podobné zvládnuteľné reakcie, až po oprávnene stresové stavy vyvolané vážnymi životnými udalosťami ako strata zamestnania, rozvod či smrť blízkeho človeka. Vznik stresu sa  všeobecne spája so stavom, kedy situáciu nezvládame a reagujeme neadekvátne.

  • Zdravie je aj schopnosť prispôsobovať sa stresom a zdraví ľudia vedia skôr nájsť správny spôsob, ako sa každodenne vyrovnať so stresom.

Prirodzené spôsoby odolávania stresu

Látky zvané endorfíny podobné narkotikám, ktoré produkuje náš organizmus a ktoré majú schopnosť zlepšovať náladu a podporovať dobré zdravie, blokujú bolesť, vyvolávajú pocit dobrej nálady, posilňujú imunitný systém a urýchľujú hojenie rán. Uvoľňujú sa pri pohybe a telesnej námahe. Všimnime si, že pri úderoch, prípadne aj zlomeninách, bolesť po krátkom čase ustúpi a nahradí ju príjemné znecitlivenie. Ďalší produkt nášho organizmu je adrenalín. Vylučuje sa do krvného obehu pri pocite strachu alebo hnevu. Jeho väčšia dávka je schopná zmobilizovať v nás všetky sily a poskytnúť nám možnosť bojovať alebo utiecť pred nebezpečenstvom.

Pozitívne myšlienky

Pozitívny stav našej mysle, pozitívne pocity radosti, smiechu, lásky, vďačnosti a viery pomáhajú nášmu organizmu prekonávať rôzne ochorenia a účinne pôsobia proti škodlivým dôsledkom stresu. Pozitívnym myslením môžeme výrazne podporiť produkciu endorfínov. Usilujme sa vyriešiť nedorozumenia, zbaviť sa nenávisti a závisti, pestujme si láskavý, štedrý a vďačný postoj k životu, nájdime si jasný cieľ a zmysel života.

Pocit spokojnosti

K spokojnosti vedú skutočné životné hodnoty - fyzické zdravie, zdravé a fungujúce telo. A zdravá, pozitívne naladená myseľ, dobrá nálada, úsmev na tvári, srdce plné lásky, súcitu a radosti... Zbytočne budeme hľadať zázračný liek, tabletku na spokojnosť, vnútornú harmóniu. Nestrácajme čas neustálym návratom do minulosti, príjmime, čo život prináša, spoznajme sa a začnime sa zaoberať viac vlastným  zdravím. A ak chceme žiť inak, zmeňme postoje k sebe, k spôsobu života, k svojmu telu, k strave a pohybu, k spôsobu myslenia. Cesta k spokojnosti je cesta vlastného pričinenia.