Zdravá chrbtica

Chrbtica je pre nás oporou tela, ktorá svojou pružnosťou umožňuje najrôznejšie pohyby. Dôležité je neustále si uvedomovať, že vnútrom chrbtice prebiehajú všetky hlavné nervové dráhy povelov a informácií pre celý organizmus. Ak chrbtica nie je v dobrom stave, prejaví sa to nielen nepríjemnými bolesťami, časom sa to s veľkou pravdepodobnosťou odrazí aj na činnosti orgánov, ktoré s chrbticou zdanlivo nesúvisia. Čím menej pohybu máme v každodennom živote, tým viac treba pamätať na chrbticu. Nestačí hocijaký pohyb. Mnohokrát je aj šport a fyzická práca jednostranným zaťažením organizmu a nerieši problémy s chrbticou. Sústavné udržiavanie pružnosti chrbtice, posilňovanie svalov a väzivových tkanív je základným predpokladom zdravia.

 

 

Chrbtica pozostáva zo:

7 krčných stavcov - veľmi pohyblivých
12 hrudných stavcov - málo pohyblivých (upínajú sa na ne rebrá)
5 driekových stavcov - veľmi pohyblivých (najväčšie a najpohyblivejšie stavce chrbtice)
5 krížových stavcov - nepohyblivých, zrastených do krížovej kosti
4 až 5 kostrčových stavcov - takmer nepohyblivých, zrastených do kostrče

Zdravá chrbtica je dvakrát esovite prehnutá:

-  v krčnej a driekovej oblasti prehnutie dozadu - krčná lordóza a drieková lordóza
-  v hrudnej oblasti prehnutie dopredu - hrudná kyfóza
Prehnutie chrbtice slúži na vyváženie tela v stoji a tlmí otrasy pri chôdzi. Stavce sú pospájané medzistavcovými kĺbikmi a oddelené medzistavcovými platničkami. V strede majú otvor, sú uložené na sebe a vytvárajú ohybný kanál, ktorým prechádza miecha. Z miechy vystupujú pomedzi jednotlivé stavce nervy ku všetkým častiam tela - orgánom, tkanivám a žľazám. Miecha neprebieha celou chrbticou - začína mozgom a končí v driekovej časti chrbtice. Ďalej pokračuje veľké množstvo nervov (viac ako v hornej časti chrbtice).

Najkritickejšie miesta chrbtice sú v prechodoch medzi veľmi a málo pohyblivými časťami chrbtice:

-  z krčnej (veľmi pohyblivá) do hrudnej (málo pohyblivá)
-  z hrudnej (málo pohyblivá) do driekovej (veľmi pohyblivá)
-  z driekovej (veľmi pohyblivá) do krížovej (nepohyblivá)
V týchto miestach sú najviac zaťažené stavce aj platničky.

Poruchy zakrivenia chrbtice sa prejavujú na držaní tela, pretože telo sa usiluje za každú cenu udržať rovnováhu:
-  zväčšená lordóza - vzniká nadmerným prehnutím v drieku
-  zväčšená kyfóza - vzniká nadmerným vyhrbením chrbta v hrudnej časti (guľatý chrbát), často ako kompenzácia driekovej lordózy (nadmerné prehnutie v drieku)
-  plochý chrbát - nedostatočné zakrivenie chrbtice
-  skolióza - vychýlenie časti chrbtice do strany
Aj keď niektoré poruchy chrbtice už nemožno v dospelosti úplne odstrániť, pravidelné cvičenie je najúčinnejším liekom bez škodlivých vedľajších účinkov. Prekonajme vlastnú pohodlnosť a lenivosť, rozhýbme svoje stuhnuté svaly a kĺby. Rozhodnime sa byť zdraví!