Naťahovacie cviky

Skrátené a stuhnuté svaly majú príčinu v nesprávnom držaní tela, sedavom zamestnaní, v monotónnych pohyboch a neustálom psychickom napätí a strese. Naťahovacie cviky sú najlepšou prípravou tela na cvičenie. S nádychom sa natiahneme a svaly spevníme, napneme, s výdychom svaly uvoľníme.
Pravidelným cvičením naťahovacích cvikov odstraňujeme stuhnutie tela, predlžujeme skrátené svaly pozdĺž chrbtice - stavce chrbtice a platničky prestávajú na seba tlačiť a natiahnutím sa mierne oddialia, zlepšujeme prívod krvi do kĺbov, lôžok, platničiek, väzov a svalov - nastáva regenerácia. Pozitívne ovplyvňujeme nervový systém v chrbtici a pozdĺž nej, zlepšujeme dýchanie, koncentráciu na pohyby pri cvičení, zlepšujeme vnímanie účinkov cvičení.
Naťahovacie cviky sú najvhodnejšou prípravou na ďalšie cvičenia. Psychicky sa upokojíme a lepšie sa sústredíme na cvičenie. Prekrvenie a aktivizovanie svalov pred cvičením je potrebné, aby nekládli odpor a prípadne sa nepoškodili pri náročnejších cvikoch.
Upozornenie: pri vysokom krvnom tlaku, poruchách srdcovej činnosti a prietrži nezadržiavajme dych - dýchajme pomaly a plynulo.

1. Naťahovanie do dĺžky - ľavá aj pravá strana


2. Naťahovanie do dĺžky krížom - ľavá ruka, pravá noha a opačne


3. Krúženie pažami


4. Natiahnutie so zopnutými pažami


5. Natiahnutie do strán so zopnutými pažami6. Krúženie so zopnutými pažami


7. Natiahnutie so spojenými predlaktiami


8. Natiahnutie do strán so spojenými predlaktiami


9. Krúženie so spojenými predlaktiami