Celková psychická pohoda


Dosiahnuť celkovú psychickú pohodu je veľmi náročné. Jej dlhodobé udržanie nezávisí už len na samotnom človeku, často krát ju stráca a musí ju opätovne nadobúdať. Naša skúsenosť je taká, že je nutné sa o dosiahnutie či zachovanie celkovej psychickej pohody a vyrovnanosti neustále snažiť. Také vytrvalé úsilie určite prinesie svoje ovocie. Už prečítaním a pochopením máme polovicu tejto náročnej cesty za sebou.

Celková psychická pohoda je tvorená a ovplyvňovaná zvyšnými tromi piliermi a je možné ju dosiahnuť aj bez ich pozitívneho prispenia. Zdravie, a hlavne dlhodobo, však nie. 

Začať pravidelne cvičiť, starať sa o svoje zdravie? Vôbec si nemyslíme, že je to ľahko, že to ide automaticky a že sa iba stačí rozhodnúť. Práveže vieme, ako to je strašne ťažké, pokiaľ človeku neostávajú sily, pokiaľ nemá motiváciu a oporu v spriaznenosti sveta, pokiaľ zablúdil v nejakom bludnom kruhu, ktorých sa okolo nás točia tisíce, pokiaľ začína od začiatku, alebo znovu začína po dlhšej dobe, pokiaľ iba vie, že musí, aby mohol... Aby mohol čo?  Starostlivosť o seba musí mať hlbší zmysel, hlbšie presvedčenie, dokonalú motiváciu. Presvedčenie o vlastnej výnimočnosti, dôležitosti, potrebnosti. Bez umárajúcich pochybností.