Charakteristika znamení

Ohnivé znamenia

 • Poslaním ohnivých znamení je aktivovať svoje okolie. Ohnivá kvalita energie podnecuje k činnosti, dáva veciam nový tvar a dianiu nový smer. Ak jej je mnoho, ničí, spaľuje.
 • Ľudia narodení v ohnivých znameniach sú obvykle činorodí, majú dostatok energie, sily a vôle presadiť si všetko, o čo sa práve usilujú, pre čo sa práve zapálili. Ich životnou motiváciou je spontánne nadšenie. Ak ich však chceme prinútiť k niečomu inému, alebo ak sa im nedarí uskutočniť zámery podľa svojich predstáv, alebo nie dostatočne rýchlo, chovajú sa cholericky - výbušne.
 • Majú vodcovské schopnosti, ľahko sa rozhodujú nielen za seba, ale aj za iných. Sú tvrdohlaví, dominantní a rozkazovační. V kritických situáciách poskytujú svoju energiu a odvahu. Sú spoločenskí, vo vyjadrovaní struční, nemajú radi detaily, ale podstatu veci. Hľadia zvedavo dopredu, neobzerajú sa do minulosti. Milujú riziko a nebezpečné dobrodružstvá.
 • Radi sa pýtajú, ich otázky sú priame, vedú k získaniu pre nich dôležitých informácií. Vedia sa sústrediť na to, čo ich práve zaujíma a čo je podstatné. Nespoliehajú sa na teoretické analýzy, sú intuitívni a rýchli vo svojich odhadoch a úsudkoch.

Partnerstvo, vzťahy, sexualita

 • Ohniví ľudia sú nadšení, keď môžu dobývať druhé pohlavie. Uchádzajú sa o objekt svojho záujmu, predvádzajú sa, snažia sa imponovať, až dosiahnu svoj zámer. Žeravosť ohňa je predpokladom bojovnosti vzťahu. V partnerovi vidia často spolubojovníka, ich vzťahy sú potom konfliktné, bohaté na hádky. Pri hádkach kričia, stále viac sa rozpaľujú.
 • Ohnivých ľudí si rozhneváme, keď použijeme akúkoľvek, aj tú najjemnejšiu formu kritiky.
 • Zbožňujú vášnivé milovanie, za vzrušujúci považuje sex po prudkej hádke. Aj pri milovaní sa často prejavuje ich bojovnosť a súťaživosť.

Zemské znamenia

 • Poslaním zemských znamení je zachovať momentálny stav. Zemská kvalita udržuje stabilitu, systém a poriadok.
 • Ľudia zeme sú obdarovaní praktickosťou a trpezlivosťou, majú pomalšie reakcie v konaní a v uvažovaní, pretože si musia myšlienky najprv usporiadať, skôr ako ich vyslovia. Ich životnou motiváciou je cieľ, ktorý spĺňa podmienku bezpečia.
 • Zemské znamenia sú flegmatici, tvrdohlaví, neústupčiví, niekedy s nimi veľmi ťažko pohneme. V spoločnosti pôsobia pokojne, stabilne. Svojou stabilitou vzbudzujú dôveru. V kritickej situácii poskytnú praktickú pomoc. Je ťažké ich nahnevať. Zriedkavo prejavujú svoje emócie - nervozitu, radosť, žiaľ. Výraz ich tváre pôsobí často nepreniknuteľne, ako maska.
 • Vyhýbajú sa konfliktom, najradšej žijú vo svojom pokojnom svete, sami pre seba. Keď sa rozhodnú hovoriť, každé jeho slovo je uvážené a premyslené. Spoločnosť ich považuje za príjemných spoločníkov, ich suchý humor mnohých priťahuje, až kým ich pedantnosť a ľahostajnosť nepodráždia niekoho temperamentnejšieho.

Partnerstvo, vzťahy, sexualita

  Zemský ľudia si svojich partnerov získavajú tým, že sú k dispozícii vždy, keď ich ten druhý potrebuje. Dokážu dlho čakať na toho pravého a čakanie im primáša ovocie. Vo vzťahu musia byť partnerovi stále na blízku, čím sa puto k nemu stále zosilňuje. Sú partnerovi oporou a stále ho vracajú na pevnú pôdu reality. V partnerstve sa usilujú o bezpečie a stabilitu. Pri hádkach sa nenechajú vyviesť z miery, zostávajú pevne na svojom stanovisku a vyvíjajú stále väčší odpor.

 • Zemských ľudí si rozhneváme, keď porušíme daný sľub, alebo sa ich usilujeme oklamať. Neznášajú, keď sa na niekoho nemôžu spoľahnúť.
 • Majú radi pravidelnosť, a to aj v láske. Nemajú radi nezáväzné stretnutia a svojmu partnerovi zachovávajú vernosť na celý život, ak nie sú ranení jeho neverou.

Vzdušné znamenia

 • Poslaním vzdušných znamení je objavovať nové podnety, odovzdávať myšlienky a tak spájať ľudí medzi sebou. Vzduch sa pohybuje vodorovne, spája nebo a zem - ohňu pomáha horieť, vode odparovať sa a prach zo zeme roznáša. Jeho energia je tvorivá pomocou logiky a intelektu. Vzduch symbolizuje myslenie, reč, odovzdávanie myšlienok.
 • Ľudia narodení vo vzdušných znameniach sú veľmi pohybliví a premýšľaví. To, o čom premýšľajú, musia vysloviť alebo napísať. Potrebujú neustále komunikovať, overovať si platnosť svojich myšlienok a teórií. Preto vzdušné znamenia vyhľadávajú druhých ľudí. Nie však kvôli citu, tomu sa musia učiť, pretože sú príliš rozumní.
 • Orientujú sa na budúcnosť, minulosť ich zaujíma len v prípade, že im môže ešte niečo nové priniesť. Vydávajú sa na nové cesty a objavujú súvislosti, ktoré zostávajú iným živlom utajené. Ich životnou motiváciou je zvedavosť, podnikavosť, dobrodružstvo. Rozhodovanie vzdušných ľudí je skôr teoretická záležitosť - realizácia už býva podstatne zložitejšia. V kritických situáciách premýšľajú logicky a realisticky, potrebujú vzduch, musia odísť von, do prírody, aby to "predýchali".
 • Sú to sangvinici. - spoločenskí, veselí a srdeční. Majú príjemný vzhľad, nikdy im nechýbajú slová, plachí ľudia im často závidia. Cítia potrebu rozprávať a byť stredobodom pozornosti, radi sa počúvajú. Často im vytýkajú povýšenosť. Ak ich chceme presvedčiť, potrebujeme predovšetkým rozumne a logicky argumentovať.

Partnerstvo, vzťahy, sexualita

 • Vzdušní ľudia sú výborní zabávači a lichotníci, a ak chcú partnera získať, nedobývajú ho ale prehovárajú. Veta: "Nechceli by ste sa so mnou pomilovať?" je pre nich úplne typická. Ich vzťahy bývajú chladné, pretože vzdušní ľudia sa usilujú o rovnoprávny vzťah s ľahkosťou a jasnosťou, v ktorom si každý zachová svoju nezávislosť. Prínosom pre vzťahy vzdušných ľudí je ich schopnosť dobre analyzovať životné situácie. Hádky majú radi, pretože sa po nich prečistí vzduch. Chovajú sa pri nich hrozivo kľudne, chladne a mrazivo.
 • Rozhneváme si ich, keď obmedzíme ich slobodu
 • Vzdušní ľudia sú údajne najmenej vášniví. O sexualite radi rozprávajú, pri milovaní bývajú chladní a sex dokážu niekedy použiť ako mocenský nástroj.

Vodné znamenia

 • Poslaním vodných znamení je vnímať svet pocitmi. Pocity sa ťažko vyjadrujú slovami, skôr ich prežívame mlčky, alebo ich vyjadrujeme gestami. Prostredníctvom predstavivosti je možné vyjadriť pocity aj v umení, najmä hudbou, spevom, poéziou.
 • Vodní ľudia svet okolo seba hlavne sledujú a preciťujú. Ich životnou motiváciou je súcit. Ľahko sa vcítia do iných ľudí a vnímajú ich potreby, preto dokážu druhým venovať veľa starostlivosti. Ich pocity ťažko ovplyvníme rozumovou argumentáciou. Pre nich je podstatné, čo cítia, aký majú pocit.
 • Vodní melancholici sú introverti, je ťažké dozvedieť sa o nich, čo si myslia, alebo čo cítia. Spoliehajú sa na svoju analytickú úvahu. Ich skúmavá myseľ je schopná detailne posúdiť vzniknutú situáciu. Cholerika detaily nudia, melancholik ich má rád.
 • Nemajú radi to, čo je nemenné, ako zemskí ľudia, majú však radi opakovanie podobného, určité rituály, návyky. Rozhodovaniu sa radšej vyhýbajú, čo má za následok, že za nich rozhodujú iní. Ak sa aj nejako rozhodnú sami, sú večne nespokojní a často svoje stanoviská menia. Vodní ľudia sa do krízy ponoria, aby ju prekonali a vyriešili a vynoria sa z nej očistení. V kritickej situácii utešujú a vyjadrujú účasť.
 • Sú perfekcionisti, schopní a veľmi citliví. Raz sú uzavretí, deprimovaní nedotkliví, inokedy naopak otvorení, priateľskí až urečnení. Podliehajú pocitom, často neovládajú svoje emócie. S ľuďmi narodenými vo vodných znameniach je často lepšie mlčať a tak byť skutočne s nimi - byť s nimi srdcom. Takto si s nimi poviete viac než slovami.

Partnerstvo, vzťahy, sexualita

 • Vodným ľudom je vlastné zvádzanie, či už píšu nádejnému partnerovi básne, alebo sa ho usilujú očariť svojou zmyselnosťou a šarmom. V ich vzťahoch je potom typické emocionálny súlad - dokážu druhého milovať aj na veľké vzdialenosti, neprekáža im fyzická neprítomnosť partnera. Sú schopní empatie a oddanosti, v partnerstve sa usilujú o emocionálne bezpečie. Radi skúmajú city a dokážu vzťahy prežívať v celej svojej šírke. Pri hádke plačú, sú majstrami v boji s použitím bezbrannosti a bezmocnosti.
 • Rozhneváme si ich, ak sa k nim správame cynicky, ponižujúco, alebo sa posmievame ich citom.
 • Nemajú radi rutinné jednanie, a to ani v sexe. Aj stály vzťah dokážu prežívať zakaždým inak práve vďaka premenám, ktoré realizujú sami na sebe.

Vzájomná znášanlivosť živlov

Všeobecne sa tvrdí, že obidva mužské živly (Oheň a Vzduch) a obidva ženské živly (Zem a Voda) majú na seba navzájom harmonizujúci vplyv. Vzduch a Oheň sa znášajú dobre, lebo vzduch oheň živí a oheň vzduch ohrieva.
Zem a Voda sa tiež harmonicky dopĺňajú, pretože zem poskytuje vode oporu a voda zemi vlahu - zúrodňuje ju.
Vzduch a Zem sa znášajú dobre, lebo ich spája pozitívny vzťah k realite.
Vzduch a Vodu možno spájať pomerne úspešne - spája sa tu hĺbka citu s túžbou po slovnom vyjadrení. Spojením týchto dvoch živlov môžu vzísť ľudia jemných zmyslov, básnici a majstri slova.
Spojenie Ohňa a Zeme je veľmi úspešné, hlavne v prípade, keď ohnivé "ja chcem" je rovnakou mierou doplnené zemským "ja robím".
Oheň a Voda sú subjektívne a emocionálne živly, preto sa najťažšie spájajú. Človek, ktorý v sebe spája obidve kvality, má typicky osobné videnie sveta. Ide mu o vnútornú pravdu a to mu v živote prináša mnoho problémov.

Informácie o našich živloch a znameniach zverokruhu za nás určite problémy nevyriešia. Môžu však byť cestou, ako v sebe objaviť kvality či nedostatky a ako s nimi pracovať. Astrológia je návod, ako lepšie poznať seba aj druhých, ako sa zamyslieť nad svojou existenciou, nad svojim konaním, nad vzťahmi s ostatnými ľuďmi a ako čo najlepšie využiť svoj potenciál, ktorý sme dostalo "do vienka".