Metabolizmus

Porucha látkovej premeny

Ak narušíme rovnováhu - telo dostane málo užitočného a veľa škodlivého, alebo nie je schopné to užitočné úplne spracovať - bude iba otázkou času, kedy sa prestaneme cítiť v pohode.

Telo na neutralizáciu vytvárajúcich sa kyselín a odpadových látok používa minerálne látky. Pri narušení látkovej premeny a ich nedostatku v potrave využíva zásobárne minerálnych látok - kosti, zuby, steny ciev, vlasové korienky, nechty. Tieto zásobárne sa postupne vyčerpávajú.   

Skladiská odpadu v tele sa pomaly ale isto napĺňajú, až sa preplnia. Vtedy už nie sú schopné nič prijať a začnú sa vytvárať "divoké skladiská odpadkov", ktoré sa prejavujú ako dna, kamene, artróza, artritída, prípadne si telo hľadá iné východiská, napr. vredy predkolenia (telo sa zbavuje škodlivín otvorenými ranami).

Vylučovacie orgány ako pľúca, pečeň, obličky, močový mechúr, pokožka, reagujú spočiatku príznakmi preťaženia, prípadne únavou po jedle, oveľa neskôr ochorejú až napokon zlyhávajú.

Spočiatku všetky tri procesy prebiehajú dlhší čas takmer nepozorovane. Niekedy len veľmi ťažko dokážeme rozoznať súvislosť chorobných príznakov so skutočnou príčinou - nesprávnym životným štýlom (nevhodným stravovaním, nedostatkom pohybu, kyslíka, negatívnym naladením mysle). Ak sú skladiská škodlivín v našom tele plné, dochádza k prvým príznakom ochorenia. Choroba je signál nášho tela, že je narušená rovnováha medzi prijímaním užitočných a vylučovaním škodlivých látok. Pri liečení ochorenia je potrebné poznať aj vnútornú príčinu, ktorou je spravidla znečistenie vnútorného prostredia organizmu. Porucha látkovej premeny je prapríčinou takmer každej civilizačnej choroby - od astmy až po Alzheimerovu chorobu, od rakoviny po infarkt.
Dobre fungujúci metabolizmus tela je nadovšetko dôležitý, je alfou a omegou dobrého zdravotného stravu.
Zdravé telo vie rozpoznať, vybrať si, rozhodovať a cítiť, čo potrebuje a čo je nadbytočné. Dajme teda telu šancu robiť to, čo je správne. Nepresúvajme zodpovednosť za svoje zdravie na nikoho a na nič. Iba my sami si pripravujeme pôdu pre zdravie alebo pred ním zatvárame dvere.

Nepríjemné dôsledky

Ak by sme potravou prijímali všetko, čo naše telo potrebuje a vyvarovali sa toho, čo ho zaťažuje, boli by sme zdraví do vysokého veku a naše telo by nemuselo siahať na rezervy minerálnych látok. Naše telo nám toleruje nesprávne "pohonné látky" (na rozdiel od akéhokoľvek auta) aj niekoľko rokov, dokonca celé desaťročia - podľa fyziologickej zdatnosti, stavu orgánov, žliaz, tkanív a duševnej pohody. Len veľmi nepatrnými signálmi - menšou únavou, občasnými vyrážkami, pálením záhy, vypadávaním vlasov - nám dáva pocítiť, že nie je celkom spokojné s kvalitou potravy.
Počas tých rokov a desaťročí telo čoraz častejšie siaha na rezervy, nielen preto, že nedostáva to, čo potrebuje. Naše telo zaťažujú aj škodlivé látky zo životného prostredia, nezdravé požívatiny a stresy, ktorým sa ťažko vyhneme.
Takto telo funguje dovtedy, pokým má v zásobe niečo, čím dokáže škodliviny neutralizovať, prípadne vylúčiť - vodu, minerály, vitamíny. Potom stačí len zdanlivá maličkosť (prehýrená noc, silnejšie prechladnutie, ľahká zlomenina), ktorá je spúšťacím mechanizmom k prepuknutiu ťažkej poruchy alebo ochorenia.