Naša škola zdravého životného štýlu je pravdupovediac škôlka. Presne v intencii známeho: „Všetko, čo som potreboval vedieť k životu, som sa naučil v materskej škôlke!“

Sadíme semienka a opatrujeme mladé výhonky pozitívneho prístupu a zodpovednej disciplíny. Jednoduché, základné a overené skutočnosti. Za dvadsať rokov svojej činnosti sme sa nedali zlákať do žiadnych mútnych vôd, ani sme nezľavili zo svojich odporúčaní. 

Vravíme, že každý môže začať vykonávať potrebné cvičenia pre zdravie a pohodu aj sám doma. Napriek tomu nás stále mnohí vyhľadávajú preto, aby spolu s nami a s našou pomocou prekonali bariéru pochybností a buď po prvýkrát, alebo opätovne začali s pravidelným zdravotným cvičením. Naše dlhoročné skúsenosti s ľuďmi sú im zárukou, že budú úspešní.

Zdravie človeka je podopierané prítomnosťou štyroch pilierov. Sú to: Celková psychická pohoda, Neprijímanie stimulátorov (cukor, káva, cigarety, alkohol a pod.), Pohyb a Stravovanie. Štyri piliere sú v každom človeku vzájomne prepojené, ak nie je pevný jeden pilier, organizmus sa oprie o zostávajúce.

Coffee MONADA